Dokumentų paieška
Formatas: 2021-09-24
Formatas: 2021-09-24
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTSp-70Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos „Pagrenda“ vykdomos atliekų tvarkymo funkcijos perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“Ratkevičius Gediminas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-28Tarybos sprendimo projektasDėl turto grąžinimoRatkevičius Gediminas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-17Tarybos sprendimo projektasDėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkuiBernotienė Rūta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-16Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2009-02-27 sprendimo Nr. TS – 33 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punkto pakeitimoŽemaitienė Regina2010-04-09
AtsisiųstiTSp-21Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimoŽemaitienė Regina2010-04-09
AtsisiųstiTSp-23Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų taupymo priemonių plano patvirtinimoŽemaitienė Regina2010-04-09
AtsisiųstiTSp-24Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeitimoŽemaitienė Regina2010-04-09
AtsisiųstiTSp-29Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekosTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-30Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos panaudos teiseTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-31Tarybos sprendimo projektasDėl patalpų nuomos sutarčių perdavimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-32Tarybos sprendimo projektasDėl paveldimo turto mokesčioTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-40Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekosTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-41Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-42Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Rungos g. 8, Elektrėnai, nuomosTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-44Tarybos sprendimo projektasDėl nekilnojamojo turto mokesčioTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-45Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. TS – 231 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2010 metams patvirtinimo“ pakeTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-46Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų nuomos Vilniaus apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pratęsimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-62Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-10Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2010 metamsTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-11Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINEI MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI PRATĘSIMOTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 8, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 272 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO Temlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-20Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS – 236 „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ paraiškos teikimui Europos ekonominės erdvės ir NoAleksiūnienė Danutė2010-04-09
AtsisiųstiTSp-26Tarybos sprendimo projektasDėl projektų bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2010-04-09
AtsisiųstiTSp-22Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2010-04-09
AtsisiųstiTSp-43Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-36Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09