Dokumentų paieška
Formatas: 2020-03-29
Formatas: 2020-03-29
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMOA. Balnys2015-02-17
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-33Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘG. Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO 2014–2020 M. VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALIAIV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ DRAUGYSTĖS G. 30 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO IR ŠIŲ STATINIŲ NUOMOSV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-13
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-13
AtsisiųstiTSP-41Tarybos sprendimo projektasDėl statinių Draugystės g. 30 Elektrėnuose panaudos sutarties nutraukimo ir šių statinių nuomosV. Šimkūnas2015-02-10
AtsisiųstiTSP-40Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto Elektrėnų savivaldybės daliai.V. Šimkūnas2015-02-04
AtsisiųstiTSP-39Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į darbo grupęG. Ratkevičius2015-02-02
AtsisiųstiTSP-7Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-8Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-9Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo. J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-10Tarybos sprendimo projektasDėl Privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos patvirtinimo.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-11Tarybos sprendimo projektasDėl ilgalaikės paskolos ėmimo.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-12Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-13Tarybos sprendimo projektasDėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-14Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimo.J. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-15Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimo Nr. TS-288 „Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei infJ. Goličenko2015-01-29
AtsisiųstiTSP-16Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės pastatų, esančių Panerių kaime, nuomos sutarties projekto rengimo.G. Ratkevičius2015-01-29
AtsisiųstiTSP-17Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo subnuomoti pastatą, esantį Draugystės g. 22, Elektrėnai.G. Ratkevičius2015-01-29
AtsisiųstiTSP-18Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą.R. V. Sadauskienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-19Tarybos sprendimo projektasDėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui.R. V. Sadauskienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-38Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-20Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.V. Šimkūnienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-21Tarybos sprendimo projektasDėl nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo.V. Šimkūnienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-22Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimo įsiskolinimui už komunalines paslaugas padengti.V. Šimkūnienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-23Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo.V. Komisarenkienė2015-01-29