Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-16
Formatas: 2021-04-16
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO.Žemaitienė Regina2013-06-28
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMO GATVEI UŽMIŠKIŲ K. SUTEIKIMO.A. Butrimavičius2014-09-03
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimoButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-10-05
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2012-07-02
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR TERMINŲ NUSTATYMO 2013 METAMS.Temlianceva Olga2013-06-28
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS ALESNINKŲ K. REZERVAVIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS.A. Butrimavičius2014-09-03
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDėl Lietuvos elektrinės sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimoButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, APSKAITOS, NURAŠYMO IR INVENTORIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina2012-07-02
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, IŠSKYRUS APLEISTAS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS, NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.Temlianceva Olga2013-06-28
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO KELMŲ ŠALINIMO ĮRENGINIUI ĮSIGYTI.A. Butrimavičius2014-09-03
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ MODERNIZAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2012-07-02
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL OLGOS KLUBINOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO.Temlianceva Olga2013-06-28
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ŽVEJŲ KLUBUI „ELEKTRĖNŲ TRITONAS“.V. Šimkūnas2014-09-03
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėmsButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4936/0002:374 (UNIK. NR. 4936-0002-0374) ir 4936/0002:446 (UNIK. NR. 4400-0134-5930) KAREIVONIŲ KAIME DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMUIButrimavičius Arūnas2012-07-02
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDĖL REGINOS VAIDOGIENĖS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO.Temlianceva Olga2013-06-28
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „VILNIAUS REGIONO KELIAI“.V. Šimkūnas2014-09-03
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėmsButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-07-02
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGPJŪČIO 11 D. SPRENDIMO NR. TS-169 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO.Tamošiūnienė Asta2013-06-28
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI.V. Šimkūnas2014-09-03
AtsisiųstiTS-198Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės turto 2009 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir valstybės turto 2009 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimoTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTS-198Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 02 METINĖ IR VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 01 METINĖ TVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-10-05
AtsisiųstiTS-198Tarybos sprendimaiDĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO VEIKLOS SUSTABDYMORatkevičius Gediminas2012-07-02