Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-16
Formatas: 2021-04-16
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka2012-05-04
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2011 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOSĮ Elektrėnų vaistinė2012-05-04
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2012-05-04
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO ĮKAINIŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2012-05-04
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-05-04
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATIKSLINIMOŠimkūnienė Violeta2012-05-04
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMOŠimkūnienė Violeta2012-05-04
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimaiDĖL DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMORatkevičius Gediminas2012-06-01
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMOŠpetas Andrius2012-06-01
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-06-05
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-06-05
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina2012-06-05
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2012-06-05
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2012-06-05
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMSTemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMSTemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUITemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUITemlianceva Olga2012-06-05
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PARTNERIAISAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUIAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“Aleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“Aleksiūnienė Danutė2012-06-05