Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-02
Formatas: 2021-03-02
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-16 SPRENDIMO NR. TS-244 PANAIKINIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMO IŠLAIDOMS PADENGTIŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTSp-172Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-06-17
AtsisiųstiTSp-173Tarybos sprendimo projektasDėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimoŽemaitienė Regina2010-06-17
AtsisiųstiTSp-174Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimoŽemaitienė Regina2010-06-17
AtsisiųstiTSp-175Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 12, Elektrėnai, nuomosTemlianceva Olga2010-06-17
AtsisiųstiTSp-176Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų panaudosTemlianceva Olga2010-06-17
AtsisiųstiTSp-177Tarybos sprendimo projektasDėl patalpų nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-06-17
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR MOKĖJIMO TERMINŲ NUSTATYMO 2010 METAMSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL MULTIMEDIJOS PROJEKTORIŲ PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTSp-195Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo asociacijai Žebertonių bendruomenė registruoti buveinęTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-196Tarybos sprendimo projektasDėl statinio, esančio Trakų g. 28, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav., privatizavimoTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-197Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijosTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ŽEBERTONIŲ BENDRUOMENEI REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL STATINIO, ESANČIO TRAKŲ G. 28, SEMELIŠKIŲ MSTL., ELEKTRĖNŲ SAV., PRIVATIZAVIMOTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOSTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMOTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTSp-231Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų panaudos VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrui Temlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTSp-232Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės turto 2009 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir valstybės turto 2009 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimoTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTSp-233Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų panaudos Žebertonių bendruomeneiTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTSp-234Tarybos sprendimo projektasDėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomosTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTSp-235Tarybos sprendimo projektasDėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimoTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTSp-223Tarybos sprendimo projektasDėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimoTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTSp-224Tarybos sprendimo projektasDėl patalpų nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-10-07