Dokumentų paieška
Formatas: 2021-12-06
Formatas: 2021-12-06
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų mokykla-darželis 'Žiogelis'2010-05-04
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės globos namai2012-04-04
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VA Elektrėnų 'Ąžuolyno' pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUDG. Ratkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis2010-05-04
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2012-04-04
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAISemeliškių vidurinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMOJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis'2010-05-04
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUSRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2012-04-04
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIKietaviškių pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ TERMINŲ NUSTATYMO 2014 METAMSJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-103Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2010-05-04
AtsisiųstiTS-103Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MERUI ATSTOVAUTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS INTERESAMS VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGĖJŲ DALININKŲ SUSIRINKIMUOSERatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-103Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO Komisarenkienė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-103Tarybos sprendimaiDĖL PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIPastrėvio pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-103Tarybos sprendimaiDĖL GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS „ENERGETIKAS“ 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIOJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Semeliškių vaikų daželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis2010-05-04
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 210 „DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMSJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-105Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų švietimo paslaugų centras2010-05-04
AtsisiųstiTS-105Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-105Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-105Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sanatorinė mokykla2013-05-02