Dokumentų paieška
Formatas: 2020-07-09
Formatas: 2020-07-09
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-41Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-42Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Rungos g. 8, Elektrėnai, nuomosTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-44Tarybos sprendimo projektasDėl nekilnojamojo turto mokesčioTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-45Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. TS – 231 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2010 metams patvirtinimo“ pakeTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-46Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų nuomos Vilniaus apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pratęsimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-62Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-10Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2010 metamsTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-11Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimoTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTSp-20Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS – 236 „Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ paraiškos teikimui Europos ekonominės erdvės ir NoAleksiūnienė Danutė2010-04-09
AtsisiųstiTSp-26Tarybos sprendimo projektasDėl projektų bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2010-04-09
AtsisiųstiTSp-22Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2010-04-09
AtsisiųstiTSp-100Tarybos sprendimo projektasDėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimoAleksiūnienė Danutė2010-04-20
AtsisiųstiTSp-152Tarybos sprendimo projektasDėl projekto „Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių charakteristikų gerinimas“ dalinio finansavimoAleksiūnienė Danutė2010-05-18
AtsisiųstiTSp-153Tarybos sprendimo projektasDėl papildomų bendrojo finansavimo lėšų skyrimo projektui „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“Aleksiūnienė Danutė2010-05-18
AtsisiųstiTSp-208Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategijąAleksiūnienė Danutė2010-10-07
AtsisiųstiTSp-193Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2010-08-12
AtsisiųstiTSp-188Tarybos sprendimo projektasDėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupęAleksiūnienė Danutė2010-08-04
AtsisiųstiTSp-189Tarybos sprendimo projektasDėl projektų bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2010-08-06
AtsisiųstiTSp-226Tarybos sprendimo projektasDėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimoArcabienė Violeta2010-10-07
AtsisiųstiTSp-95Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-20
AtsisiųstiTSp-43Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-36Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-37Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-38Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl mitybos finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-6Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-7Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-8Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-9Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Vievio meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Vievio meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-3Tarybos sprendimo projektasDėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriamsTarulis Deimantas2010-04-09