Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-105Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMOJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimoVšĮ Elektrėnų kultūros centras2010-05-04
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ AUTOMOBILĮRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-209 „DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pradinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2014–2015 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOR. V. Sadauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimaiDėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimoUAB Elektrėnų knygų centras2010-05-04
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-06-08
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-212 „DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio pradinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMOR. V. Sadauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDėl objektų sąrašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-05-04
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-209 „DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2013-05-02
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOS TVARKOS PATVIRTINIMOR. V. Sadauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų meno mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTINUAB Gelvita2011-06-08
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis'2013-05-02
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PASLAUGŲ TEIKIMUIV. Komisarenkienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS TERITORINE DARBO BIRŽA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2012-02-08
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS - 261 pripažinimo netekusiu galiosRatkevičius Gediminas2013-02-19
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMOJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDėl turto panaudos sutarties sudarymoRatkevičius Gediminas2010-05-04
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų kultūros centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis2013-05-02