Dokumentų paieška
Formatas: 2020-10-22
Formatas: 2020-10-22
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20102011 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriamsTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimoTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais patikslinimoTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDėl 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 1–6 priedų pastabų dalinio pakeitimoTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-216Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimoTarulis Deimantas2010-10-29
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAPILDYMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-108 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVEDIMO ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO MENO MOKYKLOSETarulis Deimantas2010-09-06
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-07-19
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-214Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimoButrimavičius Arūnas2010-10-29
AtsisiųstiTS-215Tarybos sprendimaiDėl pavadinimo gatvei suteikimo projekto patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-10-29
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimoButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDėl Lietuvos elektrinės sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimoButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėmsButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėmsButrimavičius Arūnas2010-10-07
AtsisiųstiTS-72Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimaiDėl pritarimo rengti detalųjį planąButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-74Tarybos sprendimaiDėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-75Tarybos sprendimaiDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-76Tarybos sprendimaiDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTS-49Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2010-04-09