Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAIV. Šimkūnas2014-06-05
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL PAPILDOMŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“Aleksiūnienė Danutė2010-06-02
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis2013-05-02
AtsisiųstiTS-111Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIV. Šimkūnas2014-06-05
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2010-06-02
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-04-04
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis'2013-05-02
AtsisiųstiTS-112Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/002:423 IR 7930/0002:250 ELEKTRĖNUOSE NUOMOSA. Butrimavičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės globos namai2011-06-08
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-04-04
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2013-05-02
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMOA. Butrimavičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲNUSTATYMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL ŠVIESOS IR SABALIŠKIŲ GATVIŲ ELEKTRĖNŲ M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2012-04-04
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2013-05-02
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOA. Butrimavičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DRAUGYSTĖS G. 20, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2011-06-08
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų meno mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMOA. Balnys2014-06-05
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2010 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOSĮ Elektrėnų vaistinė2011-06-08
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS SUDARYMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIVievio meno mokykla2013-05-02