Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS 2012 IR 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SKOLOSJ. Goličenko2014-06-05
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-06-08
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMORatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų švietimo paslaugų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASA. Narkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-06-08
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮRatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka2013-05-02
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASG. Dobilaitis2014-06-05
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų kultūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATE. Kontrimas2014-06-05
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI PANAUDOS TEISETemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄTemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINES ĮSTAIGASDastikienė Živilė 2013-02-19
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INFJ. Goličenko2015-02-17
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS-147 PAPILDYMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Vievio kultūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATA. Skučienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04