Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-02
Formatas: 2021-03-02
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-80Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoArcabienė Violeta2010-05-04
AtsisiųstiTSp-43Tarybos sprendimo projektasDėl 2009 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. 152 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikino sustabdymo Arcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-36Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-37Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-38Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl mitybos finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-6Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-7Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2010-04-08
AtsisiųstiTS-41Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAKEITIMOTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2010–2011 MOKSLO METAIS NUSTATYMOTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. KOVO 1 D. IKI 2010 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-33Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMSTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20092010 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PANAIKINIMOTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR VIEVIO MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTSp-8Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-9Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Vievio meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Vievio meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-3Tarybos sprendimo projektasDėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriamsTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-4Tarybos sprendimo projektasDėl tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojams ir kitiems darbuotojamsTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-5Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 138 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2009–2010 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ panaikinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-14Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-39Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/grupėms nedirbti vasarąTarulis Deimantas2010-04-09