Dokumentų paieška
Formatas: 2021-12-06
Formatas: 2021-12-06
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO I. Adomėnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2010-06-02
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2011-06-08
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013A. Budėnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2010-06-02
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMU NR. TS – 110 PATVIRTINTO MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMOTarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASE. Janavičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ PATVIRTINIMOUAB Gelvita2010-06-02
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DALINIO NUOSTATŲ PAKEITIMOTarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIV. Juknevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius2010-06-02
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL GAMTOS IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMOStasiulionis Kazimieras2011-06-08
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MIESTO TERITORIJOS DALIES TARP VILNIAUS IR KAUNO GATVIŲ IŠVYSTYMO KONCEPCIJOS Butrimavičius Arūnas2012-05-04
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAM. Vaičiūnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL 2010-01-27 SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-05-04
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų vaikų globos namai2013-05-02
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKV. Stanislovaitienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2011 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL 2010-01-27 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ BURIUOTOJŲ KLUBU „POSEIDONAS“ PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2012-05-04