Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-17
Formatas: 2021-01-17
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-89Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiVievio gimnazija2010-05-04
AtsisiųstiTS-98Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Beižionių pagrindinė mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-97Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiPastrėvio pagrindinė mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-92Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų pradinė mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-109Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų meno mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-94Tarybos sprendimaiDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiVievio sanatorinė mokykla2010-05-04
AtsisiųstiTS-64Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties dalinio pakeitimoRatkevičius Gediminas2010-05-04
AtsisiųstiTS-65Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimoRatkevičius Gediminas2010-05-04
AtsisiųstiTS-66Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų turgavietės ir viešo tualeto administravimoRatkevičius Gediminas2010-05-04
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDėl turto panaudos sutarties sudarymoRatkevičius Gediminas2010-05-04
AtsisiųstiTS-63Tarybos sprendimaiDėl didžiausio leistino Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų skaičiaus pakeitimoBernotienė Rūta2010-05-04
AtsisiųstiTS-67Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-05-04
AtsisiųstiTS-68Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimoŽemaitienė Regina2010-05-04
AtsisiųstiTS-77Tarybos sprendimaiDėl nekilnojamojo turto mokesčioTemlianceva Olga2010-05-04
AtsisiųstiTS-78Tarybos sprendimaiDėl patalpų nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-05-04
AtsisiųstiTS-79Tarybos sprendimaiDėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimoTemlianceva Olga2010-05-04
AtsisiųstiTS-69Tarybos sprendimaiDėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimoAleksiūnienė Danutė2010-05-04
AtsisiųstiTS-80Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoArcabienė Violeta2010-05-04
AtsisiųstiTS-87Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimoTarulis Deimantas2010-05-04
AtsisiųstiTS-72Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimaiDėl pritarimo rengti detalųjį planąButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-74Tarybos sprendimaiDėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-75Tarybos sprendimaiDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-76Tarybos sprendimaiDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2010-05-04
AtsisiųstiTS-70Tarybos sprendimaiDėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimoBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTS-71Tarybos sprendimaiDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDėl objektų sąrašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-05-04
AtsisiųstiTS-81Tarybos sprendimaiDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.3. punkto dalinio pakeitimo ir papildymo 1.14. punktuCechanovičienė Inga2010-05-04
AtsisiųstiTS-82Tarybos sprendimaiDėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimoCechanovičienė Inga2010-05-04
AtsisiųstiTS-83Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimoCechanovičienė Inga2010-05-04