Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-18
Formatas: 2021-01-18
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-267Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOA. Stepankevičiūtė2014-11-12
AtsisiųstiTS-322Tarybos sprendimaiDėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.A. Stepankevičiūtė2014-12-31
AtsisiųstiTSp-321Tarybos sprendimo projektasDėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.A. Stepankevičiūtė2014-12-17
AtsisiųstiTSp-280Tarybos sprendimo projektasDėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.A. Stepankevičiūtė2014-10-23
AtsisiųstiV.TS-36Tarybos sprendimaiDėl Vievio kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.A.Stepankevičiūtė2015-05-28
AtsisiųstiV.TSP-37Tarybos sprendimo projektasDėl Vievio kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Stepankevičiūtė2015-05-14
AtsisiųstiTS-99Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO GIMNAZIJOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio gimnazija2013-05-02
AtsisiųstiTS-238Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO EŽERO BŪKLĖS, LYGIO KITIMO, VANDENS PRITEKĖJIMO IR NUTEKĖJIMO ĮTAKOS ĮVERTINIMO STUDIJOS ATLIKIMO.A. Adomaitis2013-10-28
AtsisiųstiTSp-257Tarybos sprendimo projektasDėl Vievio ežero būklės, lygio kitimo ir aplinkinių vandens telkinių bei pritekėjimo įtakos įvertinimo studijos atlikimoAlgimantas Adomaitis2013-10-10
AtsisiųstiTSp-153Tarybos sprendimo projektasDėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Elektrėnų savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2013-04-18
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDĖL VIETINIŲ REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTŲŠimkūnas Virgaudas2012-03-14
AtsisiųstiTSp-61Tarybos sprendimo projektasDėl vietinių reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutųŠimkūnas Virgaudas2012-02-23
AtsisiųstiTSp-294Tarybos sprendimo projektasDėl vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršruto.V. Šimkūnas2014-10-23
AtsisiųstiTS-279Tarybos sprendimaiDĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTOV. Šimkūnas2014-11-12
AtsisiųstiV.TSP-147Tarybos sprendimo projektasDėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymoV. Šimkūnas2015-08-13
AtsisiųstiV.TS–114Tarybos sprendimaiDėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymoV. Šimkūnas2015-07-02
AtsisiųstiV.TSP-116Tarybos sprendimo projektasDėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiTSp-197Tarybos sprendimo projektasDėl vietinės bendrojo naudojimo sistemos, skirtos gamtinėms dujoms skirstyti, pardavimo. Šimkūnas Virgaudas2013-05-16
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL VIETINĖS BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMOS, SKIRTOS GAMTINĖMS DUJOMS SKIRSTYTI, PARDAVIMO Šimkūnas Virgaudas2013-06-03
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINES ĮSTAIGASDastikienė Živilė 2013-02-19
AtsisiųstiTSp-13Tarybos sprendimo projektasDėl viešųjų įstaigų Elektrėnų vaikų globos namų ir Elektrėnų vaikų dienos centro pertvarkymo į biudžetines įstaigasRatkevičius Gediminas2013-01-31
AtsisiųstiTS-288Tarybos sprendimaiDėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybėJ. Goličenko2014-12-31
AtsisiųstiTSp-303Tarybos sprendimo projektasDėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybėJ. Goličenko2014-12-17
AtsisiųstiV.TS-215Tarybos sprendimaiDėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TSP-228Tarybos sprendimo projektasDėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko2015-12-17
AtsisiųstiTS-268Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ PADĖTI PALAIKYTI IR (AR) PLĖTOTI VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINĘ INFRASTRUKTŪRĄ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS J. Goličenko2013-12-03
AtsisiųstiTSp-286Tarybos sprendimo projektasDėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Elektrėnų savivaldybės J. Goličenko2013-11-14
AtsisiųstiTS-291Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO.J. Goličenko2013-12-31
AtsisiųstiTSp-309Tarybos sprendimo projektasDėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.J. Goličenko2013-12-13
AtsisiųstiTS-293Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOTemlianceva Olga2012-01-05