Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ABROMIŠKIŲ BENDRUOMENEI Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų ligoninė 2013-05-02
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIR. Jundienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ESANČIOS TRAKŲ G. ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAIJ. Chmieliauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ ŠEIMŲ KLUBUI REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Abromiškių reabilitacijos ligoninė 2013-05-02
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOE. Petkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTICechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2012 METAMSTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL IRMOS PETRAUSKIENĖS PRAŠYMO ATLEISTI NUONEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTemlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOVšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOE. Petkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2010-06-02
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ 'Semeliškių ambulatorija'2013-05-02
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIA. Dmukauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės globos namai2010-06-02
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL TURTO GRĄŽINIMOTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMOBalnys Audrius2012-05-04
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2013-05-02
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PV. Mikalajūnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2010-06-02
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-06-08