Dokumentų paieška
Formatas: 2020-09-29
Formatas: 2020-09-29
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TSP-165Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2013-03-06 jungtinės veiklos sutarties sudarymuiG. Ratkevičius2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-164Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų dalinio pakeitimoI. Kartenienė2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-163Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos likvidavimoG. Ratkevičius2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-162Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės sporto, turizmo ir pramogų centro likvidavimoG. Ratkevičius2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-161Tarybos sprendimo projektasDėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės sporto centro steigimoG. Ratkevičius2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-160Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo ir pareigybių skaičiaus nustatymoG. Ratkevičius2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-16Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoJ. Goličenko2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-16Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų m. daugiabučių namų laiptinių valymo tarifo patvirtinimoVirgaudas Šimkūnas2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-159Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimoG. Ratkevičius2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-158Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.J. Goličenko2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-157Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimoJ. Goličenko2015-09-17
AtsisiųstiV.TSP-156Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS–180 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ dalinio pakeitJ. Goličenko2015-08-18
AtsisiųstiV.TSP-155Tarybos sprendimo projektasDėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-08-18
AtsisiųstiV.TSP-154Tarybos sprendimo projektasDėl atlyginimo dydžio už ugdymą pagal Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą Elektrėnų meno mokykloje nustatymoR. V. Sadauskienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-153Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus normatyvų patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-152Tarybos sprendimo projektasDėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įR. V. Sadauskienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-151Tarybos sprendimo projektasDėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes orgR. V. Sadauskienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-150Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavR. V. Sadauskienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-15Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ darbo grupęR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-15Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrosios sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimoVilma Komisarenkienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-149Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių/vaikų skaičiaus, mokinių skaičiaus viR. V. Sadauskienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-148Tarybos sprendimo projektasDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Alesninkų k., nuomos konkursoV. Šimkūnas2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-147Tarybos sprendimo projektasDėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymoV. Šimkūnas2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-146Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo sąrašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-145Tarybos sprendimo projektasDėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos tA. Aleksiūnas2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-144Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-143Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-142Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinė įstatų panaikinimoV. Komisarenkienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-141Tarybos sprendimo projektasDėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoA. Balnys2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-140Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimoA. Balnys2015-08-13