Dokumentų paieška
Formatas: 2021-06-20
Formatas: 2021-06-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNBalnys Audrius2012-05-04
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2013-05-02
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RIG. Dapkevičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2010-06-02
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL BUTO ŠARKINĖS G. 15-20 ELEKTRĖNUOSE PASKIRTIES KEITIMOŠimkūnas Virgaudas2012-05-04
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO LIETUVOS ENERGIJOS, AB, INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMUIŠimkūnas Virgaudas2013-05-02
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOG. Dapkevičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMSTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUITemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOMališauskas Zigmas2013-02-19
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PASTATĄ, ESANTĮ DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNAIG. Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2009 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOSĮ Elektrėnų vaistinė2010-06-02
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-05-04
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE ,,VAATC“Kliucevičienė Danguolė2013-05-02
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOV. Škadauskas2014-06-05
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL LAIKINOSIOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-20
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATIKSLINIMOŠimkūnienė Violeta2012-05-04
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMORatkevičius Gediminas2013-06-03
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2014–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUIV. Škadauskas2014-06-05
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMOŠimkūnienė Violeta2012-05-04
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMORatkevičius Gediminas2013-06-03
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKD. Kutyrevienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMOŽemaitienė Regina2010-07-19