Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-22
Formatas: 2021-04-22
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTIŽemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-05-04
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2013-06-03
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS D. Suchockienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-16 SPRENDIMO NR. TS-244 PANAIKINIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMOŽemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-05-04
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“Aleksiūnienė Danutė2013-06-03
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS E. Kizlienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMO IŠLAIDOMS PADENGTIŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2011-08-10
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-05-04
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „TVARAUS TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA ABIPUS LIETUVOS IR LENKIJOS SIENOS“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMOAleksiūnienė Danutė2013-06-03
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKV. Rakauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“Šimkūnas Virgaudas2010-07-19
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYAleksiūnienė Danutė2011-08-10
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-05-04
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2013-06-03
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATAG. Palidauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2010-07-19
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMORatkevičius Gediminas2011-08-10
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-05-04
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2013-06-03
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO V. Palčiauskas2014-06-05
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL PAREIŠKIMO TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS VŠĮ „JAUNIMO KRANTAS“ IŠKĖLIMO PATEIKIMORatkevičius Gediminas2011-08-10
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SĄLYGŲ PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2012-05-04
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina2013-06-03
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19