Dokumentų paieška
Formatas: 2021-06-20
Formatas: 2021-06-20
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiV.TSP-68Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-69Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-7Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimoR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-7Tarybos sprendimo projektasDėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkimeAudrius Balnys2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-70Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimoG. Ratkevičius2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-71Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-72Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų ElektrD. Aleksiūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-73Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darboR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-74Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarąR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-75Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoN. Pulauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-76Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-77Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-78Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų teritoR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-79Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės beR. V. Sadauskienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-8Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimoR. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-8Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimoRamunė Veronika Sadauskienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-80Tarybos sprendimo projektasDėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiV. Šimkūnas2015-05-19
AtsisiųstiV.TSP-81Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimoV. Andriejauskas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-82Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės „Versmės“ gimnazijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoE. Kontrimas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-83Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Reklaitienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-84Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoI. Adomėnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-85Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Budėnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-86Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoJ. Pukėnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-87Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimoJ. Goličenko2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-88Tarybos sprendimo projektasDėl Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimoJ. Goličenko2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-89Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimoJ. Goličenko2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-9Tarybos sprendimo projektasDėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. Pruskui.R. Bernotienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-9Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-09-30 sprendimo Nr. V.TS-175 dalinio keitimoRamunė Veronika Sadauskienė2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-90Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-91Tarybos sprendimo projektasDėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo paveldimo turto mokesčioJ. Goličenko2015-06-11