Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-02
Formatas: 2021-03-02
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMOArcabienė Violeta2011-08-10
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO PIRKTI FRANŠIZĖS PASLAUGASRatkevičius Gediminas2012-05-04
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO LIZINGO BŪDU NUOMOTIS LEDO VALYMO MAŠINĄ IR PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VŠĮ ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRUIRatkevičius Gediminas2013-06-03
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS SAVOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS VIETŲ NUSTATYMOG. Ratkevičius2014-07-01
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL MULTIMEDIJOS PROJEKTORIŲ PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-08-11
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba2012-05-04
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEI TAPTI ASOCIACIJOS „LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS“ STEIGĖJA Ratkevičius Gediminas2013-06-03
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2014-07-01
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2011-08-11
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2012-05-04
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO IR PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2013-06-03
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMOJ. Goličenko2014-07-01
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUElektrėnų komunalinis ūkis2012-05-04
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2013-06-03
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOJ. Goličenko2014-07-01
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTIRusakovas Timofejus2012-05-04
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAISTOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAIJ. Goličenko2014-07-01
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-07-19
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2012-05-04
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2013–2014 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMOJ. Goličenko2014-07-01