Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina2012-06-05
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMOR. V. Sadauskienė2014-07-01
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 21 D SPRENDIMO NR. TS – 7 1 PUNKTO PANAIKINIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS PAŠTUI Temlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2012-06-05
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2012-06-05
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPuidokaitė Ramunė Veronika2013-06-03
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMOV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALUI PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE 2013–2018 M. PLANO PATVIRTINIMOPulauskienė Neringa2013-06-03
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE LIETUVOS LEDO RITULIOV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO FONDO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PARTNERIAISAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOŠimkūnienė Violeta2013-06-03
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. 16A ELEKTRĖNUOSE NUOMOSV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUIAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2013 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO DARBO PARTIJAIV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘAleksiūnienė Danutė2010-09-06
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03