Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL STATINIO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTIV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR VIEVIO MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMU NR. TS-35 PATVIRTINIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO 1 PRIEDO PAKEITIMOTarulis Deimantas2013-02-19
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮSISKOLINIMUI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS PADENGTIV. Šimkūnienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ŽEBERTONIŲ BENDRUOMENEI REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MAŽINIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL STATINIO, ESANČIO TRAKŲ G. 28, SEMELIŠKIŲ MSTL., ELEKTRĖNŲ SAV., PRIVATIZAVIMOTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-06-05
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSEV. Šimkūnas2014-07-01
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOSTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL NUOMOJAMŲ PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IŠLAIDŲTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-06-05
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 4.2, 5, 7, 8 IR 9 PUNKTŲ PAKEITIMOA. Balnys2014-07-01
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMOTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS PLĖTRA IR KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ SKATINIMAS ŠALIES ŠVIETIMO SEKTORIUJE“ Jurgelevičius Audrius2011-08-11
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL PARKO GATVĖS GABRILIAVOS KAIME GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2012-06-05
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL PARKO GATVĖS GABRILIAVOS KAIME GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2012-06-05
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-173Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMOA. Balnys2014-07-01
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAPILDYMO Tarulis Deimantas2010-09-06