Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-13
Formatas: 2021-04-13
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOUAB Elektrėnų knygų centras2012-06-05
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOUAB Elektrėnų knygų centras2012-06-05
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 M. ATASKAITAI Komisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LEDO RITULIO KLUBUI „ŽALGIRIS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ.G. Ratkevičius2014-09-03
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijosŽemaitienė Regina2010-10-07
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDĖL 2011 M. BIRŽELIO 29 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 155 1 PUNKTO PATIKSLINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-09-27
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2012-06-05
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2012-06-05
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMOKomisarenkienė Vilma2013-06-03
AtsisiųstiTS-184Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIA. Kulbokienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymoGoličenko Jekaterina2010-10-07
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ATASKAITAI Butrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO REIKALŲ KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO.Vaitukaitis Kęstutis2013-06-28
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO.A. Kulbokienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO.Bernotienė Rūta2013-06-28
AtsisiųstiTS-186Tarybos sprendimaiDĖL SPECIALISTŲ POREIKIO SUDERINIMO IR PRITARIMO STUDIJŲ APMOKĖJIMUI.V. Komisarenkienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategijąAleksiūnienė Danutė2010-10-07
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:30 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMMiškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO.Bernotienė Rūta2013-06-28
AtsisiųstiTS-187Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIOR. V. Sadauskienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriamsTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:101 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-06-05