Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-13
Formatas: 2021-04-13
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO.Aleksiūnienė Danutė2013-06-28
AtsisiųstiTS-188Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS.R. V. Sadauskienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimoTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVEMAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMOMiškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2013-02-13 SPRENDIMO NR. TS-4 ,,DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE“ DALINIO PAKEITIMO.Aleksiūnienė Danutė2013-06-28
AtsisiųstiTS-189Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO Nr. TS106 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIR. V. Sadauskienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS IR PERSONALO, DIRBANČIO SU VAIKAIS, APMOKYMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NOAleksiūnienė Danutė2010-04-08
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO AMBULATORIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ APSKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMUITarulis Deimantas2013-02-19
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-27 SPRENDIMO NR. TS – 47 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANJ. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOV. Komisarenkienė2015-02-17
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais patikslinimoTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMOButrimavičius Arūnas2011-09-27
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTIMiškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTIMiškinytė Vilma2012-06-05
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PLĖTROS, VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS.Aleksiūnienė Danutė2013-06-28
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO.V. Šimkūnienė2014-09-03
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDėl 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 1–6 priedų pastabų dalinio pakeitimoTarulis Deimantas2010-10-07
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2011-09-27
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“Aleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“Aleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.Žemaitienė Regina2013-06-28
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL GATVIŲ ŽEBERTONIŲ IR KARKUČIŲ K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO.A. Butrimavičius2014-09-03
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 „Dėl pritarimo teikti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai regioniniu lygmeniu gauti ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-07
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Zaveckas Juozas2011-10-05
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS Bernotienė Rūta2012-07-02