Dokumentų paieška
Formatas: 2021-12-06
Formatas: 2021-12-06
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS 11 PRIEDO PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-39Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-55 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITŲ“ PAPILDYMO Cechanovičienė Inga2011-06-07
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTICechanovičienė Inga2011-06-07
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTICechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-02-08
AtsisiųstiTS-342Tarybos sprendimai DĖL PRIEMOKOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SKYRIMOBernotienė Rūta2013-01-03
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimai DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-07-19
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO AMBULATORIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2013-05-02
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DALINIO NUOSTATŲ PAKEITIMOTarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTSp-251Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-1Aleksiūnienė Danutė2011-11-29
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio pradinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄTarulis Deimantas2012-04-04
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTSp-85Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2011-08-16
AtsisiųstiTS-90Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2012-04-04
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-82Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-88Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIStanislovaitienė Virginija2012-04-04