Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti03V-81Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-82Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-83Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-84Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-85Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2009-10-13
Atsisiųsti03V-110Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Albinos Pauliukevičienės duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-14
Atsisiųsti03V-99Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2009-10-14
Atsisiųsti03V-125Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-23
Atsisiųsti03V-126Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-26
Atsisiųsti03V-127Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-26
Atsisiųsti03V-128Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-26
Atsisiųsti03V-129Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2009-10-26
Atsisiųsti03V-103Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2010-02-25
Atsisiųsti03V-109Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2010-03-03
Atsisiųsti03V-115Administracijos direktoriaus įsakymasDėl numerių suteikimo adresų objektamsSimonaitis Arvidas2010-03-05
Atsisiųsti03V-130Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Vytauto Gaubos naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2010-03-18
Atsisiųsti03V-131Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2010-03-18
Atsisiųsti01V-5Mero potvarkiaiDėl tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2010-03-18
Atsisiųsti03V-132Administracijos direktoriaus įsakymasDėl žemės sklypo suteikimo naudotisSimonaitis Arvidas2010-03-19
Atsisiųsti03V-162Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Stanislovo Vasiliausko naudojamų žemės sklypų duomenų nustatymoSimonaitis Arvidas2010-03-30
AtsisiųstiTS-26Tarybos sprendimaiDĖL TURTO GRĄŽINIMORatkevičius Gediminas2010-04-08
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2010-04-08
AtsisiųstiTS-22Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ APRAŠYMO PAKEITIMOŽemaitienė Regina2010-04-08
AtsisiųstiTS-23Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMOŽemaitienė Regina2010-04-08
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOSTemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PANAUDOS TEISETemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PERDAVIMOTemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS IR PERSONALO, DIRBANČIO SU VAIKAIS, APMOKYMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NOAleksiūnienė Danutė2010-04-08