Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-08
Formatas: 2021-03-08
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTSp-169Tarybos sprendimo projektasDėl multimedijos projektorių perėmimoTemlianceva Olga2010-06-17
AtsisiųstiTSp-170Tarybos sprendimo projektasDėl nekilnojamojo turto mokesčioTemlianceva Olga2010-06-17
AtsisiųstiTSp-171Tarybos sprendimo projektasDėl žemės nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-06-17
AtsisiųstiTSp-178Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimoTarulis Deimantas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-179Tarybos sprendimo projektasDėl UAB Elektrėnų knygų centro vadovo tarnybinio atlyginimoTarulis Deimantas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-161Tarybos sprendimo projektasDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-162Tarybos sprendimo projektasDėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimoButrimavičius Arūnas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-163Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo rengti detalųjį planąButrimavičius Arūnas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-164Tarybos sprendimo projektasDėl pavadinimo gatvei suteikimo ir patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-165Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymoBalnys Audrius2010-06-17
AtsisiųstiTSp-166Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje (Žebertonyse, N. Kietaviškėse, Alesninkuose)“Šimkūnas Virgaudas2010-06-17
AtsisiųstiTSp-181Tarybos sprendimo projektasDėl Sveikatos priežiūros Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimoCechanovičienė Inga2010-06-17
AtsisiųstiTSp-180Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimoElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2010-06-17
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-16 SPRENDIMO NR. TS-244 PANAIKINIMOŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMO IŠLAIDOMS PADENGTIŽemaitienė Regina2010-07-19
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR MOKĖJIMO TERMINŲ NUSTATYMO 2010 METAMSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-153Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL MULTIMEDIJOS PROJEKTORIŲ PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOSTemlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2010-07-19
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-07-19
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2010-07-19
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2010-07-19