Dokumentų paieška
Formatas: 2021-09-22
Formatas: 2021-09-22
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiV.TSP-111Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-112Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompenV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-113Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-114Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliesV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-115Tarybos sprendimo projektasDėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalaV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-116Tarybos sprendimo projektasDėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-117Tarybos sprendimo projektasDėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-118Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo subnuomoti pastatą Taikos g. 2 ElektrėnuoseV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-119Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo subnuomoti patalpas Rungos g. 8 ElektrėnuoseV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-120Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS–35 2 ir 3 punktų panaikinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-121Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2013-06-26 sprendimo Nr. TS–189 „Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veikV. Šimkūnas2015-06-16
AtsisiųstiV. TSP-122Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimo Nr. TS-288 „Dėl viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei infJ. Goličenko2015-06-16
AtsisiųstiV.TSP-123Tarybos sprendimo projektasDėl siūlomo kandidato į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijąV. Komisarenkienė2015-06-16
AtsisiųstiV.TS–80Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimoV. Andriejauskas2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–81Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės „Versmės“ gimnazijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoE. Kontrimas2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–82Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Reklaitienė2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–83Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoI. Adomėnienė2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–84Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoA. Budėnienė2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–85Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoJ. Pukėnienė2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–86Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimoJ. Goličenko2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–87Tarybos sprendimaiDėl Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimoJ. Goličenko2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–88Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimoJ. Goličenko2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–89Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–90Tarybos sprendimaiDėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo paveldimo turto mokesčioJ. Goličenko2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–91Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymoG. Ratkevičius2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–92Tarybos sprendimaiDėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymoG. Ratkevičius2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–93Tarybos sprendimaiDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustaG. Ratkevičius2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–94Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2015–2016 mokslo metams patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–95Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-18 „Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirV. Komisarenkienė2015-07-02
AtsisiųstiV.TS–96Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-19 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtV. Komisarenkienė2015-07-02