Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2010-07-19
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“Šimkūnas Virgaudas2010-07-19
AtsisiųstiTS-161Tarybos sprendimai DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-07-19
AtsisiųstiTS-160Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2010-07-19
AtsisiųstiTSp-183Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2010 m. bendrojo plano 3 priedo papildymoTarulis Deimantas2010-08-02
AtsisiųstiTSp-184Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS -108 dalinio pakeitimoTarulis Deimantas2010-08-02
AtsisiųstiTSp-185Tarybos sprendimo projektasDėl meninio ugdymo programų įvedimo Elektrėnų ir Vievio meno mokykloseMisiūnienė Birutė2010-08-02
AtsisiųstiTSp-186Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimoTarulis Deimantas2010-08-03
AtsisiųstiTSp-187Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimoRatkevičius Gediminas2010-08-04
AtsisiųstiTSp-188Tarybos sprendimo projektasDėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupęAleksiūnienė Danutė2010-08-04
AtsisiųstiTSp-189Tarybos sprendimo projektasDėl projektų bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2010-08-06
AtsisiųstiTSp-190Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimoRatkevičius Gediminas2010-08-10
AtsisiųstiTSp-191Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS – 7 1 punkto panaikinimoRatkevičius Gediminas2010-08-10
AtsisiųstiTSp-192Tarybos sprendimo projektasDėl prekybos Pastrėvio seniūnijos viešosiose vietose organizavimoRatkevičius Gediminas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-195Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo asociacijai Žebertonių bendruomenė registruoti buveinęTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-196Tarybos sprendimo projektasDėl statinio, esančio Trakų g. 28, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav., privatizavimoTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-197Tarybos sprendimo projektasDėl turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijosTemlianceva Olga2010-08-12
AtsisiųstiTSp-193Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2010-08-12
AtsisiųstiTSp-198Tarybos sprendimo projektasDėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymoBalnys Audrius2010-08-12
AtsisiųstiTSp-199Tarybos sprendimo projektasDėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-200Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-201Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-08-12
AtsisiųstiTSp-202Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų patikslinimo 2010–2011 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12
AtsisiųstiTSp-203Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2012–2013 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas. II etapas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12
AtsisiųstiTS-162Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE ORGANIZAVIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 21 D SPRENDIMO NR. TS – 7 1 PUNKTO PANAIKINIMORatkevičius Gediminas2010-09-06
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ŽEBERTONIŲ BENDRUOMENEI REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2010-09-06
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL STATINIO, ESANČIO TRAKŲ G. 28, SEMELIŠKIŲ MSTL., ELEKTRĖNŲ SAV., PRIVATIZAVIMOTemlianceva Olga2010-09-06