Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-13
Formatas: 2021-04-13
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti03V-293Administracijos direktoriaus įsakymasDėl Elektrėnų savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo komisijos nuostatų tvirtinimoAudrius Balnys2011-05-13
Atsisiųsti01V-14Mero potvarkiaiDėl neeilinio tarybos posėdžio sušaukimoČechovičienė Jūratė2011-06-01
Atsisiųsti01V-15Mero potvarkiaiDėl įgaliojimų suteikimoDubosas Rimantas2011-06-06
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-86Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2011-06-07
AtsisiųstiTS-81Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis'2011-06-07
AtsisiųstiTS-84Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis'2011-06-07
AtsisiųstiTS-83Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis2011-06-07
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-77Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio sanatorinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS HERBĄ Ratkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-91Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGASRatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-92Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGASRatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-93Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMORatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-94Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Ratkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-95Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMORatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠOPATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-24Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMOŽemaitienė Regina2011-06-07
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAIKOS G. 6A, ELEKTRĖNAI, NUOMOSTemlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU I. POČEPKIENĖS PERSONALINE ĮMONE PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIOTemlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS Temlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-49Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“Temlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDĖL BENDRABUČIO, ESANČIO RUNGOS G. 16, ELEKTRĖNAI, PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-22Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-23Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI IR PRISIDĖTIBENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMISAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMSTVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2011-06-07