Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-22
Formatas: 2021-04-22
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiTSp-37Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-38Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl mitybos finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-6Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTSp-7Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoArcabienė Violeta2010-04-09
AtsisiųstiTS-41Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAKEITIMOTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2010–2011 MOKSLO METAIS NUSTATYMOTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-8Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-9Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Vievio meno mokyklos 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Vievio meno mokyklos 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-3Tarybos sprendimo projektasDėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriamsTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-4Tarybos sprendimo projektasDėl tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojams ir kitiems darbuotojamsTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-5Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 138 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2009–2010 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ panaikinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-14Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-39Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/grupėms nedirbti vasarąTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-18Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų 18 punkto pakeitimo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005-09-14 sprendimo Nr. TS – 245 „Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų dalinio pakeitimo“ panaikinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-33Tarybos sprendimo projektasDėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-34Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2006–2009 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2010–2012 metų strateginiam planuiTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-35Tarybos sprendimo projektasDėl Mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-55Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano 3 priedo pakeitimoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-56Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais nustatymoTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-57Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti Elektrėnų sanatorinės pagrindinės mokyklos savininko teises, pareigas ir turtąTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-67Tarybos sprendimo projektasDėl prioritetinių sporto šakų nustatymo Elektrėnų savivaldybės sporto įstaigoseTarulis Deimantas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-71Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-58Tarybos sprendimo projektasDėl valstybinės žemės pirkimoButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-59Tarybos sprendimo projektasDėl įgaliojimų suteikimoButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-60Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo rengti detalųjį planąButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-61Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo numatomai veiklaiButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-27Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų miesto funkcinio zonavimo specialiojo plano pakeitimo rengimoButrimavičius Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTSp-15Tarybos sprendimo projektasDėl Vievio miesto kapinių sanitarinės apsaugos zonos mažinimo (tikslinimo) dokumento patvirtinimoButrimavičius Arūnas2010-04-09