Dokumentų paieška
Formatas: 2021-06-20
Formatas: 2021-06-20
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-05-04
AtsisiųstiTSp-169Tarybos sprendimo projektasDėl bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublikos partneriaisAleksiūnienė Danutė2012-05-17
AtsisiųstiTSp-170Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektų įgyvendinimuiAleksiūnienė Danutė2012-05-17
AtsisiųstiTSp-171Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmens delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pakeitimoAleksiūnienė Danutė2012-05-17
AtsisiųstiTSp-172Tarybos sprendimo projektasDėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ papildymoAleksiūnienė Danutė2012-05-17
AtsisiųstiTSp-194Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto „Elektrėnų pradinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Taikos g. 15, modernizavimas“ teikimui gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“Aleksiūnienė Danutė2012-05-22
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PARTNERIAISAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUIAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“Aleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“Aleksiūnienė Danutė2012-06-05
AtsisiųstiTSp-198Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ modernizavimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą ir bendrojo finansavimoAleksiūnienė Danutė2012-06-14
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ MODERNIZAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2012-07-02
AtsisiųstiTSp-288Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymoAleksiūnienė Danutė2012-09-13
AtsisiųstiTSp-289Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projektui „Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato energetinių charakteristikų gerinimas. I etapas“ ir netinkamų išlaidų padengimoAleksiūnienė Danutė2012-09-13
AtsisiųstiTS-281Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė2012-10-02
AtsisiųstiTS-282Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS. I ETAPAS“ IR NETINKAMŲ IŠLAIDŲ PADENGIMO Aleksiūnienė Danutė2012-10-02
AtsisiųstiTSp-363Tarybos sprendimo projektasDėl patalpų nuomos renginiams konkursoAleksiūnienė Danutė2012-12-13
AtsisiųstiTSp-364Tarybos sprendimo projektasDėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Elektrėnų savivaldybėjeAleksiūnienė Danutė2012-12-13
AtsisiųstiTSp-365Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2012-12-13
AtsisiųstiTS-349Tarybos sprendimaiDĖL PATALPŲ NUOMOS RENGINIAMS KONKURSOAleksiūnienė Danutė2013-01-03
AtsisiųstiTS-350Tarybos sprendimaiDĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ SISTEMŲ DIEGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJEAleksiūnienė Danutė2013-01-03
AtsisiųstiTS-351Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS, DIEGIANT KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMOAleksiūnienė Danutė2013-01-03
AtsisiųstiTSp-1Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimoAleksiūnienė Danutė2013-01-31
AtsisiųstiTSp-2Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patikslinimoAleksiūnienė Danutė2013-01-31
AtsisiųstiTSp-4Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėjeAleksiūnienė Danutė2013-01-31
AtsisiųstiTSp-5Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimoAleksiūnienė Danutė2013-01-31