Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSP-36Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ teikiamos paslaugos įkainių patvirtinimo.V. Šimkūnas2015-01-29
AtsisiųstiTSP-37Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimoV. Šimkūnas2015-01-29
AtsisiųstiTSP-40Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto Elektrėnų savivaldybės daliai.V. Šimkūnas2015-02-04
AtsisiųstiTSP-41Tarybos sprendimo projektasDėl statinių Draugystės g. 30 Elektrėnuose panaudos sutarties nutraukimo ir šių statinių nuomosV. Šimkūnas2015-02-10
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-32Tarybos sprendimaiDĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMOV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO 2014–2020 M. VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALIAIV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTS-35Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ DRAUGYSTĖS G. 30 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO IR ŠIŲ STATINIŲ NUOMOSV. Šimkūnas2015-02-17
AtsisiųstiTSP-60Tarybos sprendimo projektasDėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“V. Šimkūnas2015-03-12
AtsisiųstiTSP-65Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymoV. Šimkūnas2015-03-20
AtsisiųstiTSP-70Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo įsigijimoV. Šimkūnas2015-03-26
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“.V. Šimkūnas2015-03-31
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymoV. Šimkūnas2015-03-31
AtsisiųstiTS-59Tarybos sprendimaiDėl žemės sklypo įsigijimoV. Šimkūnas2015-04-14
AtsisiųstiV.TSP-50Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijosV. Šimkūnas2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-51Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekosV. Šimkūnas2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-52Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Draugystės g. 24, Elektrėnai, nuomos koncesininkuiV. Šimkūnas2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-80Tarybos sprendimo projektasDėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiV. Šimkūnas2015-05-19
AtsisiųstiV.TS-49Tarybos sprendimaiDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijosV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-50Tarybos sprendimaiDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekosV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-51Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Draugystės g. 24, Elektrėnai, nuomos koncesininkuiV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-79Tarybos sprendimaiDėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teiV. Šimkūnas2015-05-28
AtsisiųstiV.TSP-106Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimasV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-107Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektuiV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-108Tarybos sprendimo projektasDėl dalyvavimo projekte „Atviro valdymo kūrimas vietos lygiu“V. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-109Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–321 „Dėl narystės asociacijoje Elektrėnų miesto vietos veiklos grupėje“ dalinio pakeV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-110Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupęV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-111Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-112Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompenV. Šimkūnas2015-06-11