Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSP-64Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-12
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimaiDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-03-31
AtsisiųstiV.TSP-62Tarybos sprendimo projektasDėl finansinės paramos skyrimoV. Šimkūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-63Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TSP-64Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-05-14
AtsisiųstiV.TS-61Tarybos sprendimaiDėl finansinės paramos skyrimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-62Tarybos sprendimaiDėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TS-63Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-05-28
AtsisiųstiV.TSP-105Tarybos sprendimo projektasDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos plėtros strategijai parengtiV. Šimkūnienė2015-06-11
AtsisiųstiV.TSP-143Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-144Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TS–140Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–141Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-09-03
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOV. Škadauskas2014-06-05
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2014–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUIV. Škadauskas2014-06-05
AtsisiųstiTSp-322Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.V. Škadauskas2014-12-17
AtsisiųstiTSp-323Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo.V. Škadauskas2014-12-17
AtsisiųstiTSp-324Tarybos sprendimo projektasDėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo.V. Škadauskas2014-12-17
AtsisiųstiTS-305Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.V. Škadauskas2014-12-31
AtsisiųstiTS-306Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo.V. Škadauskas2014-12-31
AtsisiųstiTS-307Tarybos sprendimaiDėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo.V. Škadauskas2014-12-31
AtsisiųstiV.TSP-35Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Škadauskas2015-05-14
AtsisiųstiV.TS-34Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Škadauskas2015-05-28
AtsisiųstiTSp-142Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veikloV. Škadauskas.2014-05-15
AtsisiųstiTSp-143Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014–2015 metų strateginiam planui.V. Škadauskas.2014-05-15
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKV. Stanislovaitienė2014-06-05
AtsisiųstiV.TSP-25Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimoV. Stanislovaitienė2015-05-14