Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-03
Formatas: 2021-03-03
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-172Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2010-06-17
AtsisiųstiTSp-173Tarybos sprendimo projektasDėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimoŽemaitienė Regina2010-06-17
AtsisiųstiTSp-174Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimoŽemaitienė Regina2010-06-17
AtsisiųstiTS-224Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-225Tarybos sprendimaiDĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTSp-249Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-243Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTSp-250Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 143 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo“ priedo dalinio pakeitimoŽemaitienė Regina2011-01-24
AtsisiųstiTSp-268Tarybos sprendimo projektasDėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimoŽemaitienė Regina2011-01-24
AtsisiųstiTS-24Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMOŽemaitienė Regina2011-06-07
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTIŽemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMOŽemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-06-08
AtsisiųstiTSp-28Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimoŽemaitienė Regina2011-08-11
AtsisiųstiTSp-222Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimoŽemaitienė Regina2011-10-18
AtsisiųstiTSp-182Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimoŽemaitienė Regina2011-10-17
AtsisiųstiTSp-203Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimoŽemaitienė Regina2011-10-18
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-10-05
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-09-27
AtsisiųstiTSp-165Tarybos sprendimo projektasDėl ilgalaikės paskolos ėmimoŽemaitienė Regina2011-08-17
AtsisiųstiTSp-145Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimoŽemaitienė Regina2011-08-17
AtsisiųstiTSp-146Tarybos sprendimo projektasDėl laikinai laisvų biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuotiŽemaitienė Regina2011-08-17
AtsisiųstiTSp-125Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano patikslinimoŽemaitienė Regina2011-08-16
AtsisiųstiTSp-245Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimoŽemaitienė Regina2011-11-29
AtsisiųstiTS-245Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-12-12
AtsisiųstiTS-263Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-12-12
AtsisiųstiTSp-270Tarybos sprendimo projektasDėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimoŽemaitienė Regina2011-12-16
AtsisiųstiTS-286Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2012-01-05
AtsisiųstiTSp-37Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimoŽemaitienė Regina2012-02-23