Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-03
Formatas: 2021-03-03
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiV.TS-227Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.Audrius Valaiša2016-01-06
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2010-04-08
AtsisiųstiTSp-13Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimoBalnys Audrius2010-04-09
AtsisiųstiTSp-102Tarybos sprendimo projektasDėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimoBalnys Audrius2010-04-20
AtsisiųstiTSp-103Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2010-04-20
AtsisiųstiTS-70Tarybos sprendimaiDėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimoBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTS-71Tarybos sprendimaiDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTSp-165Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymoBalnys Audrius2010-06-17
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius2010-06-02
AtsisiųstiTSp-146Tarybos sprendimo projektasDėl didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimoBalnys Audrius2010-05-18
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2010-07-19
AtsisiųstiTSp-198Tarybos sprendimo projektasDėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymoBalnys Audrius2010-08-12
AtsisiųstiTS-123Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-140Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTSp-30Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimoBalnys Audrius2011-08-11
AtsisiųstiTS-26Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2011-06-07
AtsisiųstiTSp-107Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2011-08-16
AtsisiųstiTSp-143Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2011-08-17
AtsisiųstiTSp-129Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybąBalnys Audrius2011-08-16
AtsisiųstiTS-191Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2011-09-27
AtsisiųstiTSp-238Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano patvirtinimoBalnys Audrius2011-10-18
AtsisiųstiTSp-201Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymoBalnys Audrius2011-10-17
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2011-01-24
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2011-02-09
AtsisiųstiTSp-255Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų perskirstymoBalnys Audrius2011-01-24
AtsisiųstiTS-230Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMOBalnys Audrius2011-01-11
AtsisiųstiTSp-256Tarybos sprendimo projektasDėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimoBalnys Audrius2011-11-29
AtsisiųstiTSp-257Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2011-11-29
AtsisiųstiTS-258Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius2011-12-12