Dokumentų paieška
Formatas: 2021-11-28
Formatas: 2021-11-28
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTS-274Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius2011-12-12
AtsisiųstiTSp-11Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimoBalnys Audrius2012-01-19
AtsisiųstiTSp-12Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimoBalnys Audrius2012-01-19
AtsisiųstiTS-9Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-02-08
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-02-08
AtsisiųstiTSp-144Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymoBalnys Audrius2012-04-12
AtsisiųstiTSp-145Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėnBalnys Audrius2012-04-12
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMOBalnys Audrius2012-05-04
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNBalnys Audrius2012-05-04
AtsisiųstiTSp-176Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2012-05-17
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2012-06-05
AtsisiųstiTSp-200Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimoBalnys Audrius2012-06-14
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2012-07-02
Atsisiųsti01V-20Mero potvarkiaiDėl darbo grupės sudarymoBalnys Audrius2012-07-05
Atsisiųsti01V-21Mero potvarkiaiDėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto, perduodamo nuosavybėn, perdavimo-priėmimo aktąBalnys Audrius2012-07-16
AtsisiųstiTSp-246Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimoBalnys Audrius2012-08-09
AtsisiųstiTS-239Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO Balnys Audrius2012-08-27
AtsisiųstiTSp-309Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimoBalnys Audrius2012-10-18
AtsisiųstiTS-302Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMOBalnys Audrius2012-11-06
AtsisiųstiTSp-382Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „VAATC“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime įrašytų Elektrėnų savivaldybės administracijos sąlygų dalinio pakeitimoBalnys Audrius2012-12-21
AtsisiųstiTSp-80Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės paplūdimių ir maudyklų eksploatavimo ir žmonių elgesio vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo.Balnys Audrius2013-03-14
AtsisiųstiTSp-79Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.Balnys Audrius2013-03-14
AtsisiųstiTS-66Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMOBalnys Audrius2013-04-03
AtsisiųstiTSp-173Tarybos sprendimo projektasDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.Balnys Audrius2013-05-16
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIMEBalnys Audrius2013-06-03
AtsisiųstiTSp-220Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 punkto pakeitimo.Balnys Audrius2013-06-12
AtsisiųstiTSp-219Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo UAB „VAATC“ pasiūlymui.Balnys Audrius2013-06-12
AtsisiųstiTS-202Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO UAB „VAATC“ PASIŪLYMUI.Balnys Audrius2013-06-28
AtsisiųstiTSp-53Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimoBaltulionis Vytautas2010-04-09
AtsisiųstiTS-61Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GILUČIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOBaltulionis Vytautas2010-04-09