Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-16
Formatas: 2021-04-16
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-148Tarybos sprendimo projektasDėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėties pakeitimo ir patvirtinimoBernotienė Rūta2011-08-17
AtsisiųstiTSp-171Tarybos sprendimo projektasDėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimoBernotienė Rūta2011-08-17
AtsisiųstiTSp-247Tarybos sprendimo projektasDėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimoBernotienė Rūta2011-11-29
AtsisiųstiTS-265Tarybos sprendimaiDĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO), VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-12-12
AtsisiųstiTSp-271Tarybos sprendimo projektasDėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkuiBernotienė Rūta2011-12-16
AtsisiųstiTSp-4Tarybos sprendimo projektasDėl didžiausio leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimoBernotienė Rūta2012-01-19
AtsisiųstiTS-287Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2012-01-05
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2012-02-08
AtsisiųstiTSp-165Tarybos sprendimo projektasDėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui Henrikui PetrauskuiBernotienė Rūta2012-05-17
AtsisiųstiTSp-168Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai lizingo būdu nuomotis tarnybinį automobilįBernotienė Rūta2012-05-17
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta2012-06-05
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta2012-06-05
Atsisiųsti01V-19Mero potvarkiaiDėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimoBernotienė Rūta2011-07-07
Atsisiųsti01V-19Mero potvarkiaiDėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimoBernotienė Rūta2011-07-07
AtsisiųstiTSp-195Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės kontrolieriausBernotienė Rūta2012-06-14
Atsisiųsti01V-19Mero potvarkiaiDėl darbo grupėsBernotienė Rūta2012-06-18
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS Bernotienė Rūta2012-07-02
AtsisiųstiTSp-269Tarybos sprendimo projektasDėl administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko įgaliojimoBernotienė Rūta2012-08-21
AtsisiųstiTS-262Tarybos sprendimaiDĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ARVYDO VYŠNIAUSKO ĮGALIOJIMOBernotienė Rūta2012-08-28
AtsisiųstiTS-264Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ NAUJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta2012-10-02
AtsisiųstiTS-265Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ NAUJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta2012-10-02
AtsisiųstiTSp-334Tarybos sprendimo projektasDėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėties patvirtinimoBernotienė Rūta2012-11-15
AtsisiųstiTS-324Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2012-12-03
AtsisiųstiTSp-354Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 192 dalinio pakeitimoBernotienė Rūta2012-12-13
AtsisiųstiTSp-355Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimoBernotienė Rūta2012-12-13
AtsisiųstiTSp-356Tarybos sprendimo projektasDėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui skyrimoBernotienė Rūta2012-12-13
AtsisiųstiTSp-357Tarybos sprendimo projektasDėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui skyrimoBernotienė Rūta2012-12-13
AtsisiųstiTSp-358Tarybos sprendimo projektasDėl UAB Elektrėnų knygų centro direktoriaus išrinkimoBernotienė Rūta2012-12-13