Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-20
Formatas: 2021-01-20
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-232Tarybos sprendimaiDĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-233Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. TS – 262 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI CIVILINĖMIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-234Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-235Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-236Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-237Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-238Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINE MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-239Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAMSTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-240Tarybos sprendimaiDĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEITemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-241Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-226Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-244Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMOAleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-245Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2011-01-11
AtsisiųstiTS-22Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-23Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI IR PRISIDĖTIBENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMISAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-48Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2011-06-07
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė2011-06-08
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYAleksiūnienė Danutė2011-08-10
AtsisiųstiTS-194Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-195Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-196Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-197Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė2011-10-05
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMOArcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-251Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-01-11
AtsisiųstiTS-206Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-10-05
AtsisiųstiTS-207Tarybos sprendimaiDĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-10-05
AtsisiųstiTS-154Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMOArcabienė Violeta2011-08-10
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMSTVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2011-06-07