Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS 11 PRIEDO PATIKSLINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-37Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI Arcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-38Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMOArcabienė Violeta2011-06-07
AtsisiųstiTS-40Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-41Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUITarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-74Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-65Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMOTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-66Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-67Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-68Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-85Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-07
AtsisiųstiTS-157Tarybos sprendimaiDĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-159Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL 2010-01-27 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2011 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2012 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20112012 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-182Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-09-27
AtsisiųstiTS-183Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-09-27
AtsisiųstiTS-202Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2011-10-05
AtsisiųstiTS-203Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMOTarulis Deimantas2011-10-05
AtsisiųstiTS-204Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 127 PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-10-05
AtsisiųstiTS-205Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-128 PAKEITIMOTarulis Deimantas2011-10-05
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-4Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2011–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUITarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUITarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas2011-02-09
AtsisiųstiTS-8Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ SKYRIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJATarulis Deimantas2011-02-09