Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-12
Formatas: 2021-04-12
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-217Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:423 ir 7930/0003:250 EleG. Ratkevičius2014-09-11
AtsisiųstiTSp-218Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo S. Kutyrevo individualiai įmonei registruoti buveinę.G. Ratkevičius2014-09-11
AtsisiųstiTSp-219Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo asociacijai LRK „Energija“ registruoti buveinę ir stojimo į asociaciją.G. Ratkevičius2014-09-11
AtsisiųstiTSp-220Tarybos sprendimo projektasDėl komercinės reklamos įrengimo ant uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio keleivių transporto priemonių tarifG. Ratkevičius2014-09-11
AtsisiųstiTSp-221Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro paslaugų kainų patvirtinimo.K. Vitkauskas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-222Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyR. V. Sadauskienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-223Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. R. V. Sadauskienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-224Tarybos sprendimo projektasDėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įR. V. Sadauskienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-225Tarybos sprendimo projektasDėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-226Tarybos sprendimo projektasDėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimV. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-227Tarybos sprendimo projektasDėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo. V. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-228Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtA. Balnys2014-09-11
AtsisiųstiTSp-229Tarybos sprendimo projektasDėl leidimo atlikti pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, fasado remonto darbus.V. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-230Tarybos sprendimo projektasDėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.V. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-231Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pakeiV. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-232Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo.V. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-233Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo įkainių patvirtinimo.V. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-234Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilV. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-235Tarybos sprendimo projektasDėl patalpų Draugystės g. 20 Elektrėnuose pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuompinigius.V. Šimkūnas2014-09-11
AtsisiųstiTSp-210Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.J. Goličenko2014-09-11
AtsisiųstiTSp-215Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai.D. Kliucevičienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-238Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimu Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-239Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimu Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo paJ. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-240Tarybos sprendimo projektasDėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-241Tarybos sprendimo projektasDėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-242Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-243Tarybos sprendimo projektasDėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-244Tarybos sprendimo projektasDėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-245Tarybos sprendimo projektasDėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.J. Goličenko2014-10-23
AtsisiųstiTSp-246Tarybos sprendimo projektasDėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo.J. Goličenko2014-10-23