Dokumentų paieška
Formatas: 2021-09-22
Formatas: 2021-09-22
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSP-27Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo.V. Komisarenkienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-28Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo.V. Komisarenkienė2015-01-29
AtsisiųstiTSP-30Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo Sabališkių g. 1D (kad. Nr. 7930/0002:423, unik. Nr. 4400-1853-5401) Elektrėnuose nuomos.A. Butrimavičius2015-01-29
AtsisiųstiTSP-31Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo įrengti sporto ir vaikų žaidimo aikštelę.A. Butrimavičius2015-01-29
AtsisiųstiTSP-32Tarybos sprendimo projektasDėl gatvių Pylimų k. ir Lapiakalnio k. geografinių charakteristikų pakeitimo.A. Butrimavičius2015-01-29
AtsisiųstiTSP-33Tarybos sprendimo projektasDėl pavadinimų gatvėms Jurzdikos k., Geibonių k. ir Elektrėnų m. suteikimo.A. Butrimavičius2015-01-29
AtsisiųstiTSP-34Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.A. Balnys2015-01-29
AtsisiųstiTSP-35Tarybos sprendimo projektasDėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.V. Šimkūnas2015-01-29
AtsisiųstiTSP-36Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ teikiamos paslaugos įkainių patvirtinimo.V. Šimkūnas2015-01-29
AtsisiųstiTSP-37Tarybos sprendimo projektasDėl 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimoV. Šimkūnas2015-01-29
AtsisiųstiTSP-39Tarybos sprendimo projektasDėl atstovo delegavimo į darbo grupęG. Ratkevičius2015-02-02
AtsisiųstiTSP-40Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto Elektrėnų savivaldybės daliai.V. Šimkūnas2015-02-04
AtsisiųstiTSP-41Tarybos sprendimo projektasDėl statinių Draugystės g. 30 Elektrėnuose panaudos sutarties nutraukimo ir šių statinių nuomosV. Šimkūnas2015-02-10
AtsisiųstiTSP-42Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymo.J. Goličenko2015-03-12
AtsisiųstiTSP-43Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-03-12
AtsisiųstiTSP-44Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymoO. Temlianceva2015-03-12
AtsisiųstiTSP-45Tarybos sprendimo projektasDėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymoO. Temlianceva2015-03-12
AtsisiųstiTSP-46Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimoG. Ratkevičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-47Tarybos sprendimo projektasDėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolosG. Ratkevičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-48Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-49Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-50Tarybos sprendimo projektasDėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrąR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-51Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkioR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-52Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-53Tarybos sprendimo projektasDėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovuiR. V. Sadauskienė2015-03-12
AtsisiųstiTSP-54Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimoA. Butrimavičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-55Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimoA. Butrimavičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-56Tarybos sprendimo projektasDėl gatvių Alesninkų k. ir Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimoA. Butrimavičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-57Tarybos sprendimo projektasDėl pavadinimų gatvėms Alesninkų ir Pilypiškių k. suteikimoA. Butrimavičius2015-03-12
AtsisiųstiTSP-58Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimoA. Butrimavičius2015-03-12