Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-27
Formatas: 2021-01-27
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-06-08
AtsisiųstiTS-155Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-08-11
AtsisiųstiTS-156Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2011-08-11
AtsisiųstiTS-21Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-02-09
AtsisiųstiTS-80Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIŠčiukaitis Stasys2011-06-07
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJOS 2011 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOŠalkauskas Antanas2011-06-07
AtsisiųstiTS-58Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOPukėnas Zenonas 2011-06-07
AtsisiųstiTS-59Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOCibulskienė Dovilija2011-06-07
AtsisiųstiTS-60Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOBarzdaitis Vytas2011-06-07
AtsisiųstiTS-61Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOKanapeckas Arūnas2011-06-07
AtsisiųstiTS-62Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GILUČIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOBaltulionis Vytautas2011-06-07
AtsisiųstiTS-63Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMOValantavičienė Vladislava2011-06-07
AtsisiųstiTS-64Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEIŽIONIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMOMakūnas Mindaugas2011-06-07
AtsisiųstiTS-25Tarybos sprendimaiDĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2011-06-07
AtsisiųstiTS-145Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2011-08-10
AtsisiųstiTS-16Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-17Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-18Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO AMBULATORIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-06-07
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTICechanovičienė Inga2011-06-07
AtsisiųstiTS-39Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-55 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITŲ“ PAPILDYMO Cechanovičienė Inga2011-06-07
AtsisiųstiTS-110Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų kultūros centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-209Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ 4 ir Elektrėnų komunalinis ūkis2011-10-05
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08