Dokumentų paieška
Formatas: 2021-10-20
Formatas: 2021-10-20
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-273Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0004:5 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2011-12-12
AtsisiųstiTS-258Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius2011-12-12
AtsisiųstiTS-274Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius2011-12-12
AtsisiųstiTS-259Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ VALDYBOS NARIO PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2011-12-12
AtsisiųstiTS-283Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2011-12-12
AtsisiųstiTS-284Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO Nr. TS – 202 DALINIO PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2011-12-12
AtsisiųstiTS-285Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2011-12-12
AtsisiųstiTS-260Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2011-12-12
AtsisiųstiTS-261Tarybos sprendimaiDĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMOŠimkūnienė Violeta2011-12-12
AtsisiųstiTS-287Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2012-01-05
AtsisiųstiTS-286Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2012-01-05
AtsisiųstiTS-293Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMOTemlianceva Olga2012-01-05
AtsisiųstiTS-294Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga2012-01-05
AtsisiųstiTS-295Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga2012-01-05
AtsisiųstiTS-296Tarybos sprendimaiDĖL PASTATŲ, ESANČIŲ ELEKTRINĖS G. 21, ELEKTRĖNAI, REMONTO DARBŲ PATVIRTINIMO IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMPINIGIUSTemlianceva Olga2012-01-05
AtsisiųstiTS-288Tarybos sprendimaiDĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS NR. 7994-0028-4013) REKONSTRUKCIJAI Aleksiūnienė Danutė2012-01-05
AtsisiųstiTS-289Tarybos sprendimaiDĖL IŠLYGINAMOSIOS MOBILIOSIOS GRUPĖS STEIGIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE Tarulis Deimantas2012-01-05
AtsisiųstiTS-290Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193,4915 /0002:313 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2012-01-05
AtsisiųstiTS-291Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7967/0004:241 DETALŲJĮ PLANĄButrimavičius Arūnas2012-01-05
AtsisiųstiTS-292Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ VIEVIO M. GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-01-05
AtsisiųstiTS-297Tarybos sprendimaiDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMORusakovas Timofejus2012-01-05
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL KONCESIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMORatkevičius Gediminas2012-02-08
AtsisiųstiTS-2Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO STEIGIMORatkevičius Gediminas2012-02-08
AtsisiųstiTS-24Tarybos sprendimaiDĖL SPRENDIMO LAIDOTI NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKUS IR SKIRTI KAPAVIETĘ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2012-02-08
AtsisiųstiTS-26Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMORatkevičius Gediminas2012-02-08
AtsisiųstiTS-3Tarybos sprendimaiDĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2012-02-08
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄTemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUITemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-15Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJAITemlianceva Olga2012-02-08