Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-03
Formatas: 2021-03-03
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-36Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2012-03-14
AtsisiųstiTS-37Tarybos sprendimaiDĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2012-03-14
AtsisiųstiTS-38Tarybos sprendimaiDĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2012-03-14
AtsisiųstiTS-39Tarybos sprendimaiDĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2012-03-14
AtsisiųstiTS-45Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/0002:420 (UNIKALUS NR. 4400-1857-5001) IR KAD. NR. 7930/0002:421 (UNIKALUS NR. 4400-1853-5101) ELEKTRĖNUOSE NUOMOSButrimavičius Arūnas2012-03-14
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-03-14
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDĖL VILNIAUS GATVĖS VIEVIO M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas2012-03-14
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMOŠimkūnas Virgaudas2012-03-14
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDĖL VIETINIŲ REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTŲŠimkūnas Virgaudas2012-03-14
AtsisiųstiTS-33Tarybos sprendimaiDĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMOGoličenko Jekaterina2012-03-14
AtsisiųstiTS-44Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮPAREIGOJIMO PARENGTI IR PASKELBTI REORGANIZAVIMO SĄLYGASMiškinytė Vilma2012-03-14
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO Nr. TS – 297 PATIKSLINIMORusakovas Timofejus2012-03-14
AtsisiųstiTS-40Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOVšĮ Vievio kultūros centras2012-03-14
AtsisiųstiTS-34Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012–2014 M. PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMOKriščiūnas Gediminas2012-03-14
AtsisiųstiTS-41Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMOŠimkūnienė Violeta2012-03-14
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimaiDĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMOŠimkūnienė Violeta2012-03-14
AtsisiųstiTS-43Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NE ĮSTAIGOS GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta2012-03-14
AtsisiųstiTS-83Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIKietaviškių pagrindinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-95Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2012-04-04
AtsisiųstiTS-91Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis'2012-04-04
AtsisiųstiTS-90Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2012-04-04
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2012-04-04
AtsisiųstiTS-92Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲMOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2011 METŲVEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis2012-04-04
AtsisiųstiTS-93Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis2012-04-04
AtsisiųstiTS-82Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-85Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-87Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio sanatorinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-70Tarybos sprendimaiDĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮRatkevičius Gediminas2012-04-04
AtsisiųstiTS-71Tarybos sprendimaiDĖL BENAMIŲ GYVŪNŲ GAUDYMO ORGANIZAVIMORatkevičius Gediminas2012-04-04
AtsisiųstiTS-58Tarybos sprendimaiDĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2012-04-04