Dokumentų paieška
Formatas: 2020-09-30
Formatas: 2020-09-30
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-203Tarybos sprendimaiDėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimoTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTS-204Tarybos sprendimaiDėl patalpų nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTS-205Tarybos sprendimaiDėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-10-07
AtsisiųstiTS-217Tarybos sprendimaiDėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2011 metams patvirtinimoTemlianceva Olga2010-10-29
AtsisiųstiTS-113Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-114Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲNUSTATYMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DRAUGYSTĖS G. 20, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-116Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-118Tarybos sprendimaiDĖL DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-120Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS-147 PAPILDYMOTemlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2010-06-02
AtsisiųstiTS-77Tarybos sprendimaiDėl nekilnojamojo turto mokesčioTemlianceva Olga2010-05-04
AtsisiųstiTS-78Tarybos sprendimaiDėl patalpų nuomos mokesčioTemlianceva Olga2010-05-04
AtsisiųstiTS-79Tarybos sprendimaiDėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimoTemlianceva Olga2010-05-04
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINEI MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI PRATĘSIMOTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-51Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 8, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-52Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMOTemlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-53Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-54Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 272 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO Temlianceva Olga2010-04-09
AtsisiųstiTS-7Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOSTemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PANAUDOS TEISETemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PERDAVIMOTemlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga2010-04-08
AtsisiųstiTS-19Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS IR PERSONALO, DIRBANČIO SU VAIKAIS, APMOKYMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NOAleksiūnienė Danutė2010-04-08
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2010-04-08
AtsisiųstiTS-25Tarybos sprendimaiDĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMOAleksiūnienė Danutė2010-04-08
AtsisiųstiTS-69Tarybos sprendimaiDėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimoAleksiūnienė Danutė2010-05-04