Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-5Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MIESTO KAPINIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS MAŽINIMO (TIKSLINIMO) DOKUMENTO PATVIRTINIMOButrimavičius Arūnas2010-04-08
AtsisiųstiTS-6Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMOBalnys Audrius2010-04-08
AtsisiųstiTS-70Tarybos sprendimaiDėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimoBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTS-71Tarybos sprendimaiDėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkimeBalnys Audrius2010-05-04
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius2010-06-02
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius2010-07-19
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOŠimkūnas Virgaudas2010-09-06
AtsisiųstiTS-146Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“Šimkūnas Virgaudas2010-07-19
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 „Dėl pritarimo teikti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai regioniniu lygmeniu gauti ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-07
AtsisiųstiTS-218Tarybos sprendimaiDėl Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-10-29
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimaiDėl objektų sąrašo patvirtinimoŠimkūnas Virgaudas2010-05-04
AtsisiųstiTS-55Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOŠalkauskas Antanas2010-04-09
AtsisiųstiTS-56Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOPukėnas Zenonas 2010-04-09
AtsisiųstiTS-57Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOCibulskienė Dovilija2010-04-09
AtsisiųstiTS-58Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSSEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOBarzdaitis Vytas2010-04-09
AtsisiųstiTS-60Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOKanapeckas Arūnas2010-04-09
AtsisiųstiTS-61Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GILUČIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMOBaltulionis Vytautas2010-04-09
AtsisiųstiTS-59Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMOValantavičienė Vladislava2010-04-09
AtsisiųstiTS-62Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEIŽIONIŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMOMakūnas Mindaugas2010-04-09
AtsisiųstiTS-37Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 5 PUNKTO PAKEITIMOGoličenko Jekaterina2010-04-09
AtsisiųstiTS-185Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymoGoličenko Jekaterina2010-10-07
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTICechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-81Tarybos sprendimaiDėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.3. punkto dalinio pakeitimo ir papildymo 1.14. punktuCechanovičienė Inga2010-05-04
AtsisiųstiTS-82Tarybos sprendimaiDėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimoCechanovičienė Inga2010-05-04
AtsisiųstiTS-83Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimoCechanovičienė Inga2010-05-04
AtsisiųstiTS-207Tarybos sprendimaiDėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės įstatų patvirtinimoCechanovičienė Inga2010-10-07