Dokumentų paieška
Formatas: 2020-11-26
Formatas: 2020-11-26
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ PATVIRTINIMOUAB Gelvita2010-06-02
AtsisiųstiTS-86Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2011-06-07
AtsisiųstiTS-81Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis'2011-06-07
AtsisiųstiTS-84Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis'2011-06-07
AtsisiųstiTS-115Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2011-06-08
AtsisiųstiTS-83Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis2011-06-07
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-77Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio sanatorinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-192Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Zaveckas Juozas2011-10-05
AtsisiųstiTS-208Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO NUOMOTIS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUSRatkevičius Gediminas2011-10-05
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS HERBĄ Ratkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-91Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGASRatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-92Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGASRatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-93Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMORatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-94Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Ratkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-95Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMORatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-96Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Ratkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-97Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-98Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-99Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-100Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-101Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-102Tarybos sprendimaiDĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUSRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-103Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MERUI ATSTOVAUTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS INTERESAMS VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGĖJŲ DALININKŲ SUSIRINKIMUOSERatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-105Tarybos sprendimaiDĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-106Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ AUTOMOBILĮRatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-27Tarybos sprendimaiDĖL KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠOPATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2011-06-07
AtsisiųstiTS-119Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMORatkevičius Gediminas2011-06-08
AtsisiųstiTS-141Tarybos sprendimaiDĖL LAIKINOSIOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMORatkevičius Gediminas2011-06-20