Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-15
Formatas: 2021-04-15
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-147Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMORatkevičius Gediminas2011-08-10
AtsisiųstiTS-148Tarybos sprendimaiDĖL PAREIŠKIMO TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS VŠĮ „JAUNIMO KRANTAS“ IŠKĖLIMO PATEIKIMORatkevičius Gediminas2011-08-10
AtsisiųstiTS-149Tarybos sprendimaiDĖL PAVEDIMO ATLIKTI TYRIMĄRatkevičius Gediminas2011-08-10
AtsisiųstiTS-2Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUSRatkevičius Gediminas2011-02-09
AtsisiųstiTS-223Tarybos sprendimaiDĖL KONCESIJOS SUTARTIES VYKDYMORatkevičius Gediminas2011-01-11
AtsisiųstiTS-242Tarybos sprendimaiDĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMORatkevičius Gediminas2011-01-11
AtsisiųstiTS-227Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-01-11
AtsisiųstiTS-1Tarybos sprendimaiDĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUIBernotienė Rūta2011-02-09
AtsisiųstiTS-150Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMOBernotienė Rūta2011-08-10
AtsisiųstiTS-151Tarybos sprendimaiDĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta2011-08-10
AtsisiųstiTS-152Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO IR PATVIRTINIMOBernotienė Rūta2011-08-10
AtsisiųstiTS-224Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-225Tarybos sprendimaiDĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-243Tarybos sprendimaiDĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-01-11
AtsisiųstiTS-24Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMOŽemaitienė Regina2011-06-07
AtsisiųstiTS-142Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-143Tarybos sprendimaiDĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTIŽemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-144Tarybos sprendimaiDĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMOŽemaitienė Regina2011-08-10
AtsisiųstiTS-117Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-06-08
AtsisiųstiTS-193Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-10-05
AtsisiųstiTS-174Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMOŽemaitienė Regina2011-09-27
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-176Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ NUOMOS KONKURSOTemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-177Tarybos sprendimaiDĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-178Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ BENDRIJAI „SPINDULYS“Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-179Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS BEIŽIONIŲ BENDRUOMENEITemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-180Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI „ELEKTRĖNŲ KRAŠTAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-181Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-198Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 02 METINĖ IR VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 01 METINĖ TVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-10-05
AtsisiųstiTS-163Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-08-11